ΝΤΟΥΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΑΔΑ: 9Η7Δ46907Θ-Τ1Β

Θέμα: ΝΤΟΥΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 11:41:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η7Δ46907Θ-Τ1Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου