Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑ Νο 3/0 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 30 mm.» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ι1Η46907Θ-ΕΥ7

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑ Νο 3/0 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75 cm ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 30 mm.» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 13:02:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι1Η46907Θ-ΕΥ7
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου