Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Υλικών για την Συντήρηση Λεβητοστασίου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Γ0Φ46907Θ-ΣΥΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Υλικών για την Συντήρηση Λεβητοστασίου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 14:42:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ0Φ46907Θ-ΣΥΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου