ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ – ΑΔΑ: 9ΦΠΤ46907Θ-ΙΝΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 10:22:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΠΤ46907Θ-ΙΝΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου