ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΑΔΑ: 9ΑΧ246907Θ-ΔΧΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 12:51:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΧ246907Θ-ΔΧΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου