ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας – Γ. Γεννηματάς 2.16-3-2024 – ΑΔΑ: 9Α0Τ46907Θ-ΩΦ7

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας – Γ. Γεννηματάς 2.16-3-2024
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 12:18:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α0Τ46907Θ-ΩΦ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου