«ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ- ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ 20×30», «ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ-ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟ» – ΑΔΑ: 98ΓΑ46907Θ-ΡΕ7

Θέμα: «ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ- ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ 20×30», «ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ-ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟ»
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 11:56:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΓΑ46907Θ-ΡΕ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου