ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2ος 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 984546907Θ-ΡΡ1

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2ος 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/04/2024 14:18:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 984546907Θ-ΡΡ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου