Ανταλλακτικά για τους δύο (2) κλιβάνους ατμού της κεντρικής αποστείρωσης – ΑΔΑ: 97Θ946907Θ-3ΧΡ

Θέμα: Ανταλλακτικά για τους δύο (2) κλιβάνους ατμού της κεντρικής αποστείρωσης
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 12:38:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Θ946907Θ-3ΧΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου