Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 220/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 96ΝΥ46907Θ-Λ3Ν

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 220/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 10:18:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΝΥ46907Θ-Λ3Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου