ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15Χ15, ΚΟΚΚΥΓΓΑ 16Χ20, ΚΟΚΚΥΓΓΑ 25Χ25 – ΑΔΑ: 94ΨΤ46907Θ-399

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15Χ15, ΚΟΚΚΥΓΓΑ 16Χ20, ΚΟΚΚΥΓΓΑ 25Χ25
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 13:46:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΨΤ46907Θ-399
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου