ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ LARGE, ΠΛΕΓΜΑ ΕΛΑΦΡΥ 15Χ15 – ΑΔΑ: 94ΠΦ46907Θ-ΨΒ4

Θέμα: ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ LARGE, ΠΛΕΓΜΑ ΕΛΑΦΡΥ 15Χ15
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 11:47:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΠΦ46907Θ-ΨΒ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου