ΧΕ-822 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2003/2023 – ΑΔΑ: 94Λ246907Θ-ΩΙΔ

Θέμα: ΧΕ-822 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 2003/2023
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Λ246907Θ-ΩΙΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου