ΧΕ-809 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 676/2024 – ΑΔΑ: 93ΟΓ46907Θ-Ρ99

Θέμα: ΧΕ-809 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 676/2024
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 10:29:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΟΓ46907Θ-Ρ99
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου