ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΧ ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ – ΑΔΑ: 93ΛΞ46907Θ-ΝΕ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΧ ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 13:31:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΛΞ46907Θ-ΝΕ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου