ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΑΔΑ: 93Ι246907Θ-ΕΝ7

Θέμα: ΘΗΚΑΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/04/2024 11:31:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Ι246907Θ-ΕΝ7
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου