Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.150 /2024 πράξη. – ΑΔΑ: 93ΧΙ46907Θ-8ΛΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.150 /2024 πράξη.
Ημερομηνία: 18/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2024 14:24:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΧΙ46907Θ-8ΛΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου