ΧΕ-919 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 392/2024 & 1011/2023 – ΑΔΑ: 914Κ46907Θ-ΝΩ2

Θέμα: ΧΕ-919 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 392/2024 & 1011/2023
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 14:57:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 914Κ46907Θ-ΝΩ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου