ΧΕ-890 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1010/2023 – ΑΔΑ: 90Υ446907Θ-1ΧΞ

Θέμα: ΧΕ-890 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1010/2023
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:54:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Υ446907Θ-1ΧΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου