Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 90ΓΘ46907Θ-ΗΓΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 10:24:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΓΘ46907Θ-ΗΓΗ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου