ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 6.29-3-2024 – ΑΔΑ: 6ΥΟ446907Θ-1ΘΒ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΡΙΣ) 6.29-3-2024
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 10:38:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΟ446907Θ-1ΘΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου