ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ”Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” 5.25-3-2024 – ΑΔΑ: 6ΥΗΡ46907Θ-ΟΧ5

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ”Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” 5.25-3-2024
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 11:58:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗΡ46907Θ-ΟΧ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου