ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ- ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 30×20 – ΑΔΑ: 6ΞΖΜ46907Θ-Ν3Α

Θέμα: ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ- ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 30×20
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 11:39:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΖΜ46907Θ-Ν3Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου