ΧΕ-867 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 755/2023 – ΑΔΑ: 6Ξ4Π46907Θ-Ζ7Ζ

Θέμα: ΧΕ-867 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 755/2023
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:22:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ4Π46907Θ-Ζ7Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου