ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΟΚ.,ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΑ,ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ,ΚΑΨΑΚΙ,ΘΗΚΗ ΜΕΤ.ΑΝΤΙΚ.ΠΛΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 6ΤΘΧ46907Θ-7ΣΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΟΚ.,ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΑ,ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ,ΚΑΨΑΚΙ,ΘΗΚΗ ΜΕΤ.ΑΝΤΙΚ.ΠΛΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/04/2024 12:30:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘΧ46907Θ-7ΣΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου