ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΤΛΖ46907Θ-7ΗΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 13:40:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΛΖ46907Θ-7ΗΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου