Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΤΗ446907Θ-ΜΑΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 15:06:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΗ446907Θ-ΜΑΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου