ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 6ΘΞ646907Θ-Α0Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/04/2024 10:20:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΞ646907Θ-Α0Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου