ΟρΙσμός Επιτροπής Διάθεσης Ιατροτεχνολογικού-Ξενοδοχειακού & Λοιπού Εξοπλισμού Του Παλαιού Νοσοκομείου Χαλκίδας σε Διάφορους Φορείς – ΑΔΑ: 6Θ8146907Θ-ΧΓΝ

Θέμα: ΟρΙσμός Επιτροπής Διάθεσης Ιατροτεχνολογικού-Ξενοδοχειακού & Λοιπού Εξοπλισμού Του Παλαιού Νοσοκομείου Χαλκίδας σε Διάφορους Φορείς
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 08:08:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ8146907Θ-ΧΓΝ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου