Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω Εισερχόμενης Πίστωσης Τράπεζας Εξωτερικού – ΑΔΑ: 6ΣΝΗ46907Θ-Θ42

Θέμα: Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω Εισερχόμενης Πίστωσης Τράπεζας Εξωτερικού
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 08:35:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΝΗ46907Θ-Θ42
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου