Επιτροπή χαρακτηρισμού – καταστροφής (ανακύκλωσης) άχρηστου υλικού του Κ.Ψ.Υ Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6ΣΛΣ46907Θ-1ΑΗ

Θέμα: Επιτροπή χαρακτηρισμού – καταστροφής (ανακύκλωσης) άχρηστου υλικού του Κ.Ψ.Υ Χαλκίδας
Ημερομηνία: 01/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 14:40:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΛΣ46907Θ-1ΑΗ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου