ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΥΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 6Σ1Η46907Θ-ΑΑ7

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΥΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2024 12:35:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ1Η46907Θ-ΑΑ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου