Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του Οφθαλμ. Τομογράφου Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής iFusion με S/N: 27699R1 – ΑΔΑ: 6ΡΨΑ46907Θ-1ΝΑ

Θέμα: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του Οφθαλμ. Τομογράφου Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής iFusion με S/N: 27699R1
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 08:57:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΨΑ46907Θ-1ΝΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου