Ανταλλακτικά για τους δύο (2) κλιβάνους ατμού της κεντρικής αποστείρωσης – ΑΔΑ: 6ΡΧΑ46907Θ-Ω39

Θέμα: Ανταλλακτικά για τους δύο (2) κλιβάνους ατμού της κεντρικής αποστείρωσης
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 09:20:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧΑ46907Θ-Ω39
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου