Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Χ. 50cm ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΨΑΩ46907Θ-3ΓΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΥΘΕΙΑ Μ.Χ. 50cm ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 08:45:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑΩ46907Θ-3ΓΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου