ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ – ΑΔΑ: 6Ψ8946907Θ-57Χ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 08:29:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ8946907Θ-57Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου