ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 1.27-3-2024 – ΑΔΑ: 6Ψ2Ψ46907Θ-ΠΗ6

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΧΑΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 1.27-3-2024
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:15:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ2Ψ46907Θ-ΠΗ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου