ΧΕ-779 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΩΡΟ46907Θ-ΓΞΟ

Θέμα: ΧΕ-779 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΡΟ46907Θ-ΓΞΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου