ΧΕ-811 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 629/2024 – ΑΔΑ: 6ΩΟΥ46907Θ-203

Θέμα: ΧΕ-811 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 629/2024
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΟΥ46907Θ-203
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου