ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Την κάλυψη εξόδων του Δικηγόρου «ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» – ΑΔΑ: 6Ω7Β46907Θ-6ΦΒ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Την κάλυψη εξόδων του Δικηγόρου «ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 13:57:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω7Β46907Θ-6ΦΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου