ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 23. 20-4-2024 – ΑΔΑ: 6Ω7Ε46907Θ-ΓΝΛ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 23. 20-4-2024
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 11:00:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω7Ε46907Θ-ΓΝΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου