ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 19.11-4-2024 – ΑΔΑ: 6Ω0Θ46907Θ-ΒΜ0

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 19.11-4-2024
Ημερομηνία: 18/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:44:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω0Θ46907Θ-ΒΜ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου