ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΑΔΑ: 6ΝΖ446907Θ-9ΒΖ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/04/2024 14:24:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΖ446907Θ-9ΒΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου