ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΑΔΑ: 6ΝΥΕ46907Θ-ΩΥ8

Θέμα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 11:14:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΥΕ46907Θ-ΩΥ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου