ΧΕ-819 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ " ΑΔΕΙΕΣ SOL SERVER STANDARD CORE 2022 " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΝΟΣ46907Θ-01Ζ

Θέμα: ΧΕ-819 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ " ΑΔΕΙΕΣ SOL SERVER STANDARD CORE 2022 " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:28:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΟΣ46907Θ-01Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου