ΧΕ-784 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ARGON " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΝΚ046907Θ-ΑΨΜ

Θέμα: ΧΕ-784 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ARGON " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2024 08:10:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΚ046907Θ-ΑΨΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου