ΧΕ-933 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90 – ΑΔΑ: 6ΜΗ146907Θ-2ΤΞ

Θέμα: ΧΕ-933 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90
Ημερομηνία: 29/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:37:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΗ146907Θ-2ΤΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου