ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) 4. 20-4-2024 – ΑΔΑ: 6ΛΠΗ46907Θ-3ΥΨ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) 4. 20-4-2024
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 11:26:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠΗ46907Θ-3ΥΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου