Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσίας , η οποία αφορά την παροχή υπηρεσίας «Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO) », για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6ΛΧ746907Θ-17Χ

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσίας , η οποία αφορά την παροχή υπηρεσίας «Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων
(DPO) », για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 07:54:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΧ746907Θ-17Χ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου