ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡ.ΥΓΕΙΟΝ. – ΑΔΑ: 6Λ8Υ46907Θ-ΦΒ4

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡ.ΥΓΕΙΟΝ.
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 11:55:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ8Υ46907Θ-ΦΒ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου